Beregn lån

Denne side er tiltænkt at guide dig til at du kan beregne lån, det vil sige beregne boliglån, beregne lån til bil eller til at beregne et andet forbrugslån. Der findes mange værktøjer til dette på forskellige lånebregnings og låneudbyderes hjemmesider. Vi ved at denne side kan guide dig hen til et skarpt udvalg af disse. Så afsøg hvad der er af af udbydere til beregn lån men vær især opmærksom på at det de beregner er ÅOP - årlige omkostninger i procent. Der anvendes mange måder til at beregne lån på, og der udelades nogle gange gebyrer eller andet. En klassisk måde at regne list "skævt" så det bliver billigere er ved at beregne en ren rentepris og så tillægge gebyrer for diverse. Her gælder det om at være opmærksom på dette, eller forsøge at få oplytst eller beregnet de årlige omostninger i procent - ÅOP. ÅOP er altså meget centralt som nøgletal da det viser de samlede omkostninger ved optagelse af et lån. Det er endvidere væsentligt at se på hvad ÅOP er sat sammen af. Hvis en stor del af ÅOP går til eksempelvis udbetaling eller er et oprettelsesgebyr vil det være penge som er mistet hvis man førindfrier og tilbagebetaler lånet før forventet. Det vil altså sige at lånet relativt set (ÅOP)  bliver dyrere såfremt man hurtigt afvikler det og tilbagebetaler det. Hvilket jo egentligt er ærgeligt da man jo netop får levet op til forpligtelsen om at tilbagebetale.  Renter derimod er fradragsberettigede og indgår netto med et mindre beløb i lånet det vil sige at når man får udregnet sin skat noteres renter for at give fradrag på selvangivelsen. Husk at man kan få forhåndsregistreret sine renteudgifter, det vil sige at man gennem året på forhånd får tilbagebetalt fradraget og ikke blot som en efterbetaling når årets kat beregnes og det gøres op om man har betalt det man skulle i skat. Det vil sige Skat lån så og sige pengene rentefrit indtil dette tidspunkt. Låner man større beløb hvor der stilles sikkerhed vil det som regel ske ved en tinglysning af aftaledokumenterne så aftalen er sikret med sikkerhed i forhold til det der så tages pant i. Tinglysning koster på lige for med gebyrer et beløb som engangsbetaling ved låneoptagelse og kan heller ikke trækkes fra eller på anden måde fås tilbagebetalt såfremt man hurtigt afdrager lånet. Derfor er det ofte en god investering at forsøge at skaffe sig et personligt overblik i forhold til om man regner med kvikt eller over længere periode at tilbagebetale lånet da faste engangsomkostninger vejer tungt såfremt der hurtigt tilbagebetales. I modsætning til rentedelen der løbende tilskrives hen over låneperioden og derfor vil blive reduceret såfremt lånet betales hurtigt tilbage.

God fornøjelse med at beregne lån!

 

Ps.Vi er ved at udvikle en fuldstændig låneberegner som forventes vil blive lagt på siden inden længe.

Læs også om forbrugslån - SMS lån - RKI ingen hindring lån og lån uden sikkerhed