Billige lån

Billige lån er noget alle kan bruge. Det er dog ikke altid nemt at finde de billige lån og vurdere om de eventuelle forbrugslån man pt. har eller tilbydes er billige lån. Noget af det svære at afgøre når man skal vurdere om man har billige lån er om de er billige i forhold til den risiko låneudbyderen oplever at tage. Altså om långiveren mener der er stor sandsynlighed for at lånet tilbagebetales eller der er stor risiko for at der tabes penge på at yde lånet.

Opleves risikoen stor vil en låneudbyder selvfølgelig kræve at få en høj rente. Modsat vil et sikkert lån kunne tilbydes til en lav rente. om et lån er billigt lån kan være svært at vurdere da det afhænger af ens behov om lånet er billigt. Det kan være man har brug for det billlige lån her-og-nu og ikke kan eller har tid til at stille sikkerhed, eller måske haster det ikke og man har mulighed for at stille sikkerhed for det billige lån.

De to situationer giver vidt forskellige baggrunde for at få tilbudt det man kan betragte som et billigt lån.

Eksempelvis vurderer mange banker i år 2009 at det er usikkert at huspriserne vil stige eller måske blot holde deres niveau og mange låntageres mulighed for at stille sikkerhed er mindsket pga. prisfald på mange ting (eksempelvis; biler, antikviteter, aktier og obligationer med mere) 

Det er vigtigt at huske alle parametre når man skal vurdere om et lån er billigt. Eksempelvis er store oprettelsesgebyrer ofte uhensigtsmæssige da de ikke kan trækkes fra og de er tabt såfremt man får mulighed for at afvikle lånet hurtigt. Renter derimod kan trækkes fra omend rentefradraget nedsættes fra 33,5% til nogle 25% for rentebeløb over 100.000 for par (50.000 for enlige) over de næste år frem mod 2019. 

Så kig dig for, sørg for at få hentet flere forskellige lånetilbud og sammenlign hvis du vil sikre dig bedst muligt, at du opnår billige lån. Den bedste hjælp på vejen med at begynde eller fortsætte søgningen og vurderingen af om du har eller kan opnå billige lån er information.