Peter fra leasy

Leasy Peter eller Peter fra Leasy er ved at være en reklameinstitution. Leasy er et af de førende online og sms låneudbydere. Leasy tilbyder en samlet pakke med finansiering og service på en lang række af produkter. Se nogle af tilbuddene her. Det spænder lige fra leasing af fjersyn og hvide varer inklusive en fuld servicepakke med transport til en sjhem og opsætning og installation. Og som Peter Leasy eller rettere reklamen med Peter slår på hvem har så ikke nogle gang været ude for næsten at opgive et ellers super avanceret produkt fordi netop opsætning og indstilling er en jungle. Der er ofte ikke meget Ikea over opsætning og indstilling af en samlet souround hjemmebioggraf eller en ny parabol med en masse dejlige muligheder (når altså lige den er installeret)

Leasy bruger figuren Peter Leasy til at illustrere den rare, venlige og kompenten fragtmand og installatør som kommer hjem til en med det produkt man har bestilt og lige så nemt er det at låne penge hos leasy. Der kan lånes 10-15.000 eller 25.000 og mere ved en enkel procedure (udfyld her fra siden) ved ganske få informationer og uden at der skal stilles en sikekrhed eller udfyldes en masse papirer ved møder mv.

Så at lege og låne hos Peter og Leasy er easy !